Yêu cầu Visa sinh viên ở Trung Quốc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Theo luật pháp Trung Quốc sinh viên quốc tế học tập tại Trung Quốc nên có một Visa hợp lệ vào Trung Quốc. Với thông báo chính thức của trường đại học, việc xin visa du học tại Trung Quốc (từ JW201 orJW202) sinh vên có thể nộp đơn xin Visa du học tại Đại sứ quán Trung Quốc hoặc thông qua một nhà tư vấn trong nước mình. Những sinh viên có kế hoạch du học tại Trung Quốc trong giai đoạn 6 tháng sẽ được cấp visa F. Kể từ khi Trung Quốc muốn thúc đẩy giáo dục cơ hội là khá cao mà họ sẽ chấp nhận bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng tất cả các tài liệu đều hợp pháp và không có giấy tờ giả liên quan.

Giấy tờ cần thiết

1. Hộ chiếu gốc của ứng viên có giá trị lên đến ít nhất sáu tháng có ít nhất một trang trắng

2. Một mẫu đơn khai thật.

3. Hãy đóng một bức ảnh màu theo phong cách hộ chiếu gần đây với khuôn mặt đầy đủ, nhìn phía trước, không có mũ, và tương phản với nền ánh sáng đơn giản trên mẫu đơn.

4. Bản gốc và bản sao của sinh viên nước ngoài đã được phê duyệt Visa Application Form JW201 hoặc JW202 (với đối tượng X1).

5. Bản gốc và một bản sao thông báo nhập học từ các trường đại học hoặc trường đại học Trung Quốc. Lưu ý: đối với những người nước ngoài muốn áp dụng cho một kì y tập Trung Quốc, bản gốc và bản sao của mẫu Đơn xin cho kì y tập và thông báo nhập học, trong thực tế do các trường đại học yêu cầu.

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý thường là 4 ngày làm việc. Nếu bạn muốn lấy visa sớm hơn, các dịch vụ chuyển phát nhanh và dịch vụ cao điểm có sẵn. Dịch vụ chuyển phát nhanh: 2-3 ngày ; thêm 20 US$  tiền phí. Dịch vụ cao điểm (đối với trường hợp khẩn cấp): tiến hành trong 1 ngày; thêm 30 US$ tiền phí.

Lệ phí Visa

Lệ phí cho X là cùng với lệ phí cho các loại visa Trung Quốc. Nói chung, các đại sứ quán Trung Quốc hoặc tư vấn viên chỉ phát hành loại X cho người nước ngoài. Nếu bạn áp dụng cho nó ở Hoa Kỳ, lệ phí là 140 US$ cho các công dân Mỹ, 30 US$ cho các công dân khác.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison