Universities & colleges in Vương Quốc Anh with courses in Architecture, Building

Vương Quốc Anh × Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch ×
Học viện Bath
Bath, England, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Canterbury College
Leicester, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Carshalton College
Leicester, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Đại học Kent
Leicester, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses