Sự khác nhau về mức lương tại các tỉnh bang của Canada

September 06, 2019

EasyUni Staff

Mức lương tại các tỉnh bang của Canada

Canada có một lực lượng lao động là 17.768.800 và tỷ lệ thất nghiệp trung bình 7,1%, tỷ lệ này đang được thu hẹp lại. Rõ ràng là thu nhập trung bình hàng tuần và thất nghiệp khác nhau giữa các bang như được liệt kê dưới đây. Một lần nữa Alberta và British Columbia là những nơi đến được yêu thích nhất của sinh viên quốc tế.

>> Du học Canada

 

Có việc làm

Tỷ lệ thất nghiệp

Tiền lương trung bình 

Alberta

2,232,400

4,8 %

C$ 1,109.80

British Columbia

2,315,200

6,6 %

C$ 877.00

Manitoba

631,500

5,2 %

C$ 836.09

New Brunswick

349,800

10,7 %

C$ 821.61

New Foundland and Labrador

232,000

10,7 %

C$  942.41

Nova Scotia

456,400

8,7 %

C$ 809.02

Ontario

6,920,100

7,5 %

C$ 931.01

Prince Edward Island

73,900

10,6 %

C$ 764.33

Québec

3,998,800

7,9 %

C$ 838.08

Saskatchewan

558,700

4,2 %

C$ 952.63

Lương sinh viên mới tốt nghiệp

Canada, quốc gia với rất nhiều trường đại học, cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp. Bảng dưới đây cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về mức lương của các lĩnh vực khác nhau sinh viên quốc tế có thể làm việc.

>> Học ngành Y tế tại Canada

>> Học ngành Hàng không tại Canada

Mức lương sinh viên mới tốt nghiệp

Tư vấn quản lý

C$ 51000

Tư vấn kỹ thuật công nghệ

C$ 49000

Luật sư, năm đầu tiên, công ty luật nhỏ

C$ 48,000 - 65,250

Phân tích dữ liệu

C$ 48056

Kỹ sư nhiên liệu

C$ 58249

Ngân hàng/ Tài chính

C$ 53831

Thiết kế Web

C$ 49980

Trợ lý hành chính

C$ 37301

Trợ lý điều hành

C$ 49906

Trợ lý luật pháp

C$ 42331

Sau tốt nghiệp

Sở Di trú và Nhập tịch Canada (CIC) cung cấp một Chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWPP), cho phép sinh viên nước ngoài đủ điều kiện để đạt được kinh nghiệm, dành cho những người tốt nghiệp từ một trường đại học của Canada tham gia. Những sinh viên vừa tốt nghiệp có thể làm việc cho đến 3 năm dưới sự cho phép của PGWPP mà người sử dụng lao động không cần sử dụng lao động phải xin ý kiến của thị trường lao động (LMO) từ Cơ quan nguồn nhân lực và phát triển kỹ năng Canada (HRSDC) / Dịch vụ Canada.

>> Học ngành Quản trị kinh doanh tại Canada

Nghề nghiệp tương lai

Nghiên cứu hiện nay cho thấy ngành công nghiệp nhất định không có đủ lực lượng lao động. Vì vậy, người sử dụng lao động gặp khó khăn để tìm đúng người cho đúng công việc. Bởi vì sự thiếu hụt này và những khó khăn mà các công ty có xu hướng trả lương cao hơn. Tại Canada những công công việc được cho là “nóng” là:

  • Quản lý tài chính và kế toán
  • Thương gia lành nghề
  • Phần mềm và phát triển di động
  • Y tá
  • Nhà tâm lý học, Họat động xã hội and tư vấn viên
  • Kỹ thuật viên y khoa
  • Chuyên gia nhân sự và quản lý nguồn nhân lực
  • Dược sĩ
  • Trị liệu và vật lý trị liệu tiếng nói và thính giác
  • Quản lý xây dựng

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison