Xếp hạng các trường đại học tại Canada

November 11, 2017

EasyUni Staff

Các nỗ lực của Canada đó đều được đền đáp, cứ mỗi  ba bảng xếp hạng các trường đại học nổi tiếng xếp hạng thì ít nhất bốn trường đại học Canada nằm trong top 100. Do đó, Canada là một trong 5 điểm đến nghiên cứu hàng đầu của bảng xếp hạng các trường đại học.

 Xếp hạng các trường đại học thế giới

Trong bảng xếp hạng các trường đại học năm 2013 xếp hạng tám trường đại học của Canada nằm trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu. đặn lên, Tổng cộng, có 19 trường đại học của Canada vào danh sách 400 trường đại học hàng đầu.

Xếp hạng thế giới

Trường đại học

21

Đại học Toronto

30

Đại học British Columbia

34

Đại học McGill

84

Đại học Montreal

88

Đại học McMaster

121

Đại học  Alberta

171

Đại học Ottawa

196

Đại học Victoria

 

Bảng xếp hạng đại học thế Quacquarelli Symonds (QS)

Trong năm 2013 QS công bố bảng xếp hạng các trường đại học,trong đó có năm trường đại học Canada nằm trong số 100 trường tốt nhất thế giới. Thêm nữa, có 17 trường đại học được xếp hạng trong số 500 trường tốt nhất thế giới.

Xếp hạng bởi QS

Trường đại học

17

Đại học Toronto

21

Đại học McGill

49

Đại học British Columbia

92

Đại học  Montréal

96

Đại học Alberta

140

Đại học  McMaster

180

Đại học  Waterloo

189

Đại học  Queen, Ontario

199

Đại học  Western

201

Đại học Calgary

227

Đại học Ottawa

244

Đại học Dalhousie

244

Đại học Simon Fraser

Các trường đại học Canada được đặc biệt nổi tiếng về các khóa học như:

  • Địa lý
  • Lịch sử
  • Triết học
  • Văn học và ngôn ngữ Anh

 Bảng xếp hạng Thượng Hải

Bảng xếp hạng Thượng Hải cũng cho thấy rằng các trường đại học Canada được xếp hạng trong các trường hàng đầu. Bảy trong số đó được xếp vào top 200. Có thêm 16 trường đại học nằm trong top 500 của thế giới.

Navinder Kumar

Thứ hạng trên bảng xếp hạng Thượng Hải

Trường

28

Đại học Toronto

40

Đại học British Columbia

58

Đại học McGill

92

Đại học McMaster

101-150

Đại học Alberta

101-150

Đại học Montreal

151-200

Đại học Waterloo

Xem thêm Các trường đại học tại Canada 

 

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison