Xét nhanh VISA cho du học sinh Canada nhóm trường C.E.S

August 29, 2018

EasyUni Staff

Theo đó, quy trình xét duyệt Visa cho các du học sinh này trở nên đơn giản hơn với quy trình cấp xét thi thực được đẩy nhanh cũng như sinh viên có thể mua Giấy chứng nhận Đầu tư đảm bảo (GIC) nhanh với giá $10,000 CAD tại ngân hàng Scotiabank Canada để hoàn thành thủ tục chứng minh tài chính.

Chương trình Canada Express Study được hỗ trợ bởi Ngân hàng Scotiabank – Tổ chức tài chính đứng đầu tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu GIC, đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của chương trình Canada Express Study.

Chương trình thí điểm sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, kéo dài 18 tháng và có khả năng sẽ được gia hạn và mở rộng.

Các trường tiêu biểu về chương trình C.E.S của Canada hiện nay:

1. Algonquin College

2. Cambrian College

3. Vancouver Island University

4. Okanagan College

Yêu cầu chung để tham gia chương trình C.E.S 

Sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

  • Được nhận vào học toàn thời gian tại một trong số 45 trường thành viên C.E.S.
  • Chứng minh khả năng chi trả học phí 01 năm.
  • Đạt được tối thiểu 5.0 IELTS, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5, trong vòng 02 năm gần đây.
  • Có được GIC từ Scotiabank với trị giá 10,000 CAD để chi trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên.
  • Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học.
  • Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 01 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực.

Quyền lợi khi tham gia C.E.S

  • Được ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực.
  • Hồ sơ chứng minh tài chính nhanh – gọn.
  • Thời gian xét duyệt Visa nhanh hơn.

Đăng ký thành viên tại EasyUni.vn để được cập nhật thông tin Giáo dục nhanh chóng nhất.

  

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison