Universities & colleges in Malaysia with courses in Quản trị khách sạn và Lễ tân

Malaysia × Quản trị khách sạn và Lễ tân ×
Đại học Sunway
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
6 Quản trị khách sạn và Lễ tân courses
Đại học Taylor's
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
1 Quản trị khách sạn và Lễ tân courses
Đại học DISTED
George Town, Penang, Malaysia
1 Quản trị khách sạn và Lễ tân courses