Universities & colleges in Malaysia with courses in Khoa học xã hội và nhân văn

Malaysia × Khoa học xã hội và nhân văn ×
Taylor's College
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học Sunway
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
9 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học UCSI
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
2 Khoa học xã hội và nhân văn courses