Universities & colleges in Malaysia with courses in Công nghệ thông tin (CNTT)

Malaysia × Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính × Công nghệ thông tin (CNTT) ×
Taylor's College
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
1 Công nghệ thông tin (CNTT) courses
Đại học Sunway
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
5 Công nghệ thông tin (CNTT) courses