Universities & colleges in Vương Quốc Anh with courses in Humanities & Social Sciences

Vương Quốc Anh × Khoa học xã hội và nhân văn ×
Bangor University
Bangor, Wales, Vương Quốc Anh
3 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học Durham
England, Vương Quốc Anh
2 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học Plymouth
Plymouth, England, Vương Quốc Anh
2 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học Hull
York, England, Vương Quốc Anh
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học Kent
Leicester, Vương Quốc Anh
2 Khoa học xã hội và nhân văn courses