Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Crescendo International College (University of London International Programmes)

Malaysia
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 11,454,545 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 3

Accounting & Finance 1 Business, Management 1 Law 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ