Tài trợ khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ)

Type Full scholarship
Study destination Canada
Qualifications Cử nhân Đại học, Thạc sĩ
Applying deadline
Provider email enquiry@ucanwest.ca
Provider phone
Eligible nationalities Lào, Việt Nam, Brunei Darussalam, Philippines, Indonesia, (+6)
Institutions
  • University Canada West

Tổng quan

 

Các chương trình áp dụng: MBACử nhân Thương mạiCử nhân Nghệ thuật Giao tiếp Kinh doanh, Liên kết Nghệ thuật

Khoản trợ cấp đầu vào này được cung cấp bởi sự sắp xếp đặc biệt và nhằm cung cấp hỗ trợ học phí cho những sinh viên muốn theo đuổi các cơ hội giáo dục bên ngoài khu vực ĐNÁ. Một số lượng hạn chế của các khoản tài trợ khu vực Đông Nam Á sẽ được trao mỗi kỳ cho những người mới đăng ký nhập học.

Eligibility

Khoản tài trợ này dành cho sinh viên quốc tế từ:

Instructions

Gửi một mẫu đơn xin học bổng và giải thưởng hoàn thành khi đăng ký nhập học vào UCW.