Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Nanjing University of Information and Technology

Nanjing, Jiangsu, Trung Quốc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 36

Accounting & Finance 4 Agriculture Studies 1 Applied, Pure Sciences 13 Business, Management 4 Computer Science, IT 4 Creative Arts & Design 1 Engineering 5 Humanities & Social Sciences 4

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ