Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Central European University

Budapest, Hungary
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 48%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Computer Science, IT 1 Humanities & Social Sciences 6 MBA 2

Liên hệ

Chia sẻ