Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Dublin City University

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 25,994,643 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 17%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 11

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 2 Health and Medicine 2 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 2 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ