Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Institute of Technology Carlow (IT Carlow)

Carlow, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Architecture, Building 1 Business, Management 4 Computer Science, IT 2 Engineering 2 Health and Medicine 1

Liên hệ

Chia sẻ