Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

National College of Art and Design (NCAD)

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Creative Arts & Design 9 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ