Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University College Cork

Cork, Ireland
Rankings:
  • 230 QS World University Rankings 2014
  • 210 QS World University Rankings 2013
  • 282 THE World University Rankings 2013-2014
  • 281 THE World University Rankings 2014-2015
  • 233 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 13%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 5 Business, Management 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Chia sẻ