Master data driven design

HU University of Applied Sciences Utrecht
Utrecht, Hà Lan
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 54,089,864
Total tuition fee (foreign)
₫ 216,632,164

Chia sẻ