Master Innovation in European Business

HU University of Applied Sciences Utrecht
Utrecht, Hà Lan
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
16 months
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 275,700,762
Total tuition fee (foreign)
₫ 273,862,743

Chia sẻ