Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Ara Institute of Canterbury (formerly CPIT)

New Zealand
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 24,351,913 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Creative Arts & Design 2 Engineering 3 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 3

Liên hệ

Chia sẻ