Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Toi Ohomai Institute of Technology

New Zealand
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 8

Agriculture Studies 1 Applied, Pure Sciences 1 Aviation 1 Beauty, Personal Care 1 Business, Management 3 Education and Teaching 2 Health and Medicine 2 Hotel Management & Hospitality 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Chia sẻ