Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Victoria University of Wellington

Wellington, New Zealand
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 32,307,507 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 2 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 1 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ