Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Dar Aluloom university

Riyadh, Saudi Arabia
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 20

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 1 Business, Management 4 Computer Science, IT 4 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 4 Engineering 4 English Language 1 Health and Medicine 4 Law 2

Liên hệ

Chia sẻ