Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Autonomous University of Barcelona

Tây Ban Nha
Rankings:
  • 195 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 2 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 3 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Chia sẻ