Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)

Thụy Sĩ
Rankings:
  • 37 THE World University Rankings 2013-2014
  • 34 THE World University Rankings 2014-2015
  • 19 QS World University Rankings 2013
  • 17 QS World University Rankings 2014
  • 14 QS World University Rankings 2015
  • 12 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 25%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 5 Architecture, Building 1 Computer Science, IT 2 Engineering 4

Liên hệ

Chia sẻ