Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of California, Riverside

Mỹ
Rankings:
  • 261 QS World University Rankings 2014
  • 150 THE World University Rankings 2014-2015
  • 148 THE World University Rankings 2013-2014
  • 268 QS World University Rankings 2013
  • 265 QS World University Rankings 2015
  • 167 THE World University Rankings 2015-2016
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 8

Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 3 Engineering 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ