Hệ thống thông tin

Gia Dinh Information Technology University
Aligarh, Việt Nam
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 8
Total tuition fee (local)
₫ 52,000,000
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ