Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

BERJAYA TVET College

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 11,223,883 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Applied, Pure Sciences 6 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Hotel Management & Hospitality 8 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ