Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Cyberlynx International College

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 479 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 5

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Creative Arts & Design 1 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ