Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

International College of Yayasan Melaka

Malacca, Melaka, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 2 Hotel Management & Hospitality 3 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ