Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

New Era University College

Kajang, Selangor, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Architecture, Building 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Education and Teaching 2 Mandarin (Chinese Language) 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ