Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Reliance College (Penang Campus)

George Town, Penang, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 7,856,718 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 English Language 1 Hotel Management & Hospitality 2 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ