Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Malaysia Sabah

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 4 Engineering 7

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ